Patrol Police Ukraine

Patrol Police Ukraine
New commercial for Patrol Police Ukraine

Client: Patrol Police Ukraine
Idea: Oleg Tishkovets
Director: Oleg Tishkovets
DOP: Valentin Pirog
Executive Producer: Alex Varyvoda