Patrol Police Ukraine Backstage

About

Idea: ReadyGoFilm
Production: ReadyGoFilm
Director/Idea: Oleg Tishkovets
Copywriter: Yuriy Melnyk
Producer: Alex Varivoda
DOP: Valentin Pirog
Post: Gennadiy Kiselev
Sound: Ivan Pozdnyshev
Backstage by Nikita Hatsarevich